Close

O naší firmě

My v  OPIDUM – facility se zabýváme správou nemovitostí již více než 15 let. Začali jsme v roce 2006, kdy jsme spravovali developerský projekt Zahrádky Kbely.

Mezi další významné projekty patří například Obytný park Kbely centrum (kolaudace v roce 2009) nebo Rezidence Na Hřebenkách (kolaudace roku 2015). Mezi tím jsme převzali do správy několik dalších domů, kde se nám daří optimalizovat náklady a napravit mnohdy špatně počítané rozúčtování nákladů mezi jednotlivé vlastníky.

Vytváříme nabídky přímo na míru Vašich potřeb a požadavků tak, abyste nemuseli hradit za služby, které nevyužijete. Pokud budete mít o vytvoření takové nabídky zájem, neváhejte nás kontaktovat. 

Služby

18392
68984377806c969d9504f0faaaede75f-computer-silhouette-by-vexels
13711

Technická podpora

Evidence předpisy a vedení účetnictví​

Organizačně právní služby​

Pravidelné kontroly funkčnosti objektu – četnost dle dohody

Výměny žárovek a zářivek v rámci pravidelných kontrol domu                    (bez materiálu)

Další opravy a údržby domu dle hodinové sazby – po autorizaci                 minimálně jednoho člena výboru nebo dle určeného mandátu

Zajišťování pravidelných revizí dle příslušných předpisů

Zajištění úklidu společných prostor domu, chodníků a ostatních              přilehlých ploch vč. zimního úklidu dle platné vyhlášky

Zajištění zahradnických prací (sekání trávníků, péče o ostatní zeleň)

Přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za            tyto práce

Konzultace a návrhy technických řešení v domě

Data o bytových a nebytových jednotkách a jejich uživatelích jsou             zpracovávána ve specializovaném softwaru SWAN Liberec.

Vedení a aktualizace přehledné evidence vlastníků – na základě                dodaných podkladů

Vyhotovení měsíčních předpisů úhrad za plnění poskytovaná                     s užíváním bytu

Návrh a zpracování změn předpisů úhrad za plnění poskytovaná               s užíváním bytu v návaznosti na vyúčtování případně na žádost SVJ

Kontrola a evidence úhrad předepsaných plateb

Pravidelné zpracování upomínek dlužníkům

Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby vč. rozúčtování tepla       a vody

Zpracování rozdělení nákladů společného prostoru garáží a sklepů          mezi jednotlivé spoluvlastníky

Evidence fondu oprav, zpracování oznámení o výši čerpání z fondu          oprav, návrhy na změny příspěvků

Tisk evidenčních listů

Vedení podvojného účetnictví SVJ (zpracování prvotních účetních          dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí)

Evidence pohledávek a závazků (přijímání faktur od dodavatelů,vyhotovení odběratelských faktur, úhrady faktur apod.)

Zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě,            úhrady plateb z účtu

Sledování stavu finančních prostředků na účtu SVJ

Sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů      právnických osob (včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a          přílohy k účetní závěrce)

Vytvoření zprávy o hospodaření 1x ročně na vyžádání výboru SVJ

Uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli jednotlivých služeb

Organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí

Zastupování při jednání s finančním úřadem a ostatními institucemi

Příprava podkladů pro shromáždění SVJ

Komunikace s pojišťovnou a zajištění řešení případných pojistných          událostí na základě smlouvy o pojištění nemovitosti

Základní právní poradenství pro výbor SVJ v oblasti nemovitostí

Reference

Residence Na Hřebenkách

Obytný park Kbely

SVJ Karlín

Obchodní centrum Háje

V kooperaci s developerem, jsme převzali správu luxusního projektu dokončeného v roce 2015. Bytový dům se nachází ve vyhledávané oblasti mezi ulicí Podbělohorská, Na Hřebenkách a Pod Lipkami na Praze 5.

Jedná se o rozsáhlý projekt realizovaný na Praze 19, Kbely. Výstavba proběhla ve dvou fázích. O prodej bytových jednotek se starala mateřská společnost Opidum-reality. Aktuálně se již 13tým rokem staráme o funkčnost a pohodlné bydlení díky osobnímu přístupu.

Jsme tu pro vás :

V kanceláři

Linhartská 136/6

110 00 Praha 1

Na telefonu a e-mailu

Tel: +420 286 581 200

E-mail : info@opidum-reality.cz