Close
logo_facility_final
logo_facility_final

O naší firmě

Naše společnost vznikla jako dceřiná společnost firmy OPIDUM – reality a.s. se záměrem poskytnout jednotlivým SVJ služby uzpůsobené potřebám jednotlivých společenství vlastníků. Navázali jsme tak na dlouholetou zkušenost původní firmy s možností nabídnout ještě lepší služby za nižší ceny (OPIDUM – facility s.r.o. není plátcem DPH).

Služby

68984377806c969d9504f0faaaede75f-computer-silhouette-by-vexels
18392
13711

Evidence, předpisy a vedení účetnictví​

Technická podpora

Organizačně právní služby​

Data o bytových a nebytových jednotkách a jejich uživatelích jsou            zpracovávána ve specializovaném softwaru SWAN Liberec.

Vedení a aktualizace přehledné evidence vlastníků

Vyhotovení měsíčních předpisů úhrad za služby

Návrh a zpracování změn předpisů úhrad za plnění poskytovaná               s užíváním bytu v návaznosti na vyúčtování

Kontrola a evidence úhrad předepsaných plateb

Pravidelné zpracování upomínek dlužníkům

Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby vč. rozúčtování tepla       a vody

Evidence fondu oprav, zpracování oznámení o výši čerpání z fondu          oprav, návrhy na změny příspěvků

Vedení podvojného účetnictví SVJ

Evidence pohledávek a závazků (přijímání faktur od dodavatelů,              vyhotovení odběratelských faktur, úhrady faktur apod.)

Zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě,            úhrady plateb z účtu

Sledování stavu finančních prostředků na účtu SVJ

Sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů      právnických osob

Pravidelné kontroly funkčnosti objektučetnost dle dohody

Základní opravy a údržba domu naším technikem

Zajišťování pravidelných revizí dle příslušných předpisů

Zajištění úklidu společných prostor domu, chodníků a ostatních              přilehlých ploch vč. zimního úklidu dle platné vyhlášky

Zajištění zahradnických prací (sekání trávníků, péče o ostatní zeleň)

Přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za            tyto práce

Konzultace a návrhy technických řešení v domě

Uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli jednotlivých služeb

Organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí

Zastupování při jednání s finančním úřadem a ostatními institucemi

Příprava podkladů pro shromáždění SVJ

Komunikace s pojišťovnou a zajištění řešení případných pojistných          událostí na základě smlouvy o pojištění nemovitosti

Základní právní poradenství pro výbor SVJ

Reference

Obytný park Kbely centrum

SVJ Křižíkova

Rezidence Na Hřebenkách

Obchodní centrum Háje​

Jedná se o rozsáhlý projekt o velikosti cca 250 bytů, realizovaný na Praze 19 –  Kbely. Výstavba proběhla ve dvou fázích (první etapa ještě s názvem Zahrádky Kbely), a to v letech 2006 a 2009. Od té doby se naše mateřská společnost  OPIDUM – reality a.s. již 16tým rokem stará o funkčnost domů a pohodlné bydlení vlastníků, a to díky našemu osobnímu přístupu. Stejně tak poskytovala developerovi součinnost při výstavbě a kolaudaci projektu a následně se postarala o prodej všech bytů.

 

Bytový dům v Karlíně jsme převzali do správy v roce 2017  s tím, že nás výbor SVJ žádal o kontrolu dosavadního vyúčtování domu, korekci případných chyb a nastavení správných záloh a zejména pak o pomoc s nastavením procesů při jednání s neplatiči. Vše jsme nastavili dle platných zákonných norem a nyní již dům funguje ke spokojenosti všech obyvatel v domě.

Tento developerský projekt spravuje naše mateřská společnost OPIDUM – reality a.s.

Po spolupráci s developerem na dokončení projektu jej v roce 2015 převzala do správy. Předtím také zajistila kompletní prodej všech bytů a garážových stání.

OPIDUM – reality a.s. zajišťuje kompletní správu stávajícího obchodního centra a aktivně se podílí na developerské činnosti nového obchodního centra OC-Háje.

Jsme tu pro vás :

Kontakt

OPIDUM – facility s.r.o.

IČ: 05494524

Sídlo : Malé náměstí 138/4, Praha1 

Schůzka možná po předchozí domluvě.

Na telefonu a e-mailu

Tel: +420 286 581 200